HR ydelser

Ledelsessparing, Rekruttering, Projektledelse, Teamudvikling m.m.

Vi kan hjælpe dig med hele paletten indenfor Human Ressource. Vi har et meget stærkt netværk af førende konsulenter, vi trækker på, når vi skønner opgaven fordrer dette.
For dig betyder det en optimal indgang for at sikre de allerbedste leverandører til en given opgave. Du behøver ikke selv at lede og Google på nettet. Vi kender dem allerede og vi udvider løbende netværket med de bedste på markedet.

HR development spidskompetencer hos os:

 • Ledelsessparring “De bedste ledere bliver ikke kun målt på, hvad man som leder opnår, men også på den måde, hvorpå det sker. Lederens integritet og fremtræden, spiller en rolle. Ledelsesrollen handler i høj grad om at være rollemodel for virksomhedens vision, mission, værdier og kultur. Virker lederen som et positivt og værdig eksempel, har de ansatte lyst til at følge vedkommende.”
  -Kunne du tænke dig at blive sådan? -Skal vi hjælpe dig med det?
 • Medarbejderudvikling “Hvordan gør vi arbejdspladsen attraktiv, så vores medarbejdere trives, udvikles og oplever at virksomheden værdsætter deres indsats? og hvordan sikrer vi at virksomheden har de rette kompetencer til fremtiden?
  HR-Flex har svaret og løsningen til dig, hvis du er modig nok!?”
 • Rekruttering: “Vi er specialister i at finde og levere de rigtige ledere, nøglemedarbejdere og specialister, med Industrien og produktionsvirksomheder som primært fokusområde!
  Den helt rigtige til jobbet, bygger ikke på en tilfældig løsning, men på et godt gennemarbejdet grundlag.”
 • Projektledelse: Hvordan bliver I bedre til at få gevinsterne hjem, så forandringerne slår igennem på top-/bundlinje?  Hvordan sikres beredskab og ledelseskompetencer, der matcher de stigende krav om udvikling? Hvordan involverer I organisationen på den rigtige måde? Hvordan faciliterer eller iscenesætter I jeres forandringsaktiviteter effektfuldt?
  Ledelse af udviklingsaktiviteter er komplekst og kalder på enkle løsninger
  Vi holder det enkelt og konsekvent, forankrer robuste løsninger i de øvrige strukturer, styrker kompetencerne på alle niveauer og involverer aktivt og anerkendende, så der bygges tillid og begejstring i såvel projekt- som linjeorganisationen.”
 • Teamudvikling: “vores mål er altid at skabe High performance teams!
  “Vi har gode erfaringer med at få det professionelle teamarbejde til at fungere. Fokus er på at klarlægge rolle- og opgavefordeling samt fastlægge teamets interne spilleregler. Samtidig skal viljen og evne til dialog og vidensdeling styrkes. Teamet skal sammentømres med tillid til og tro på hinanden i et miljø hvor man stiller krav til hinanden og bruger konflikter aktivt og konstruktivt.
 • Forandringsledelse: Vi ser mennesker som drivkraft for alle forandringer i organisationer. Det er mennesker, der skal drive, implementere og forankre processer, så de ønskede effekter opnås. Ofte skal de gøre det i en svær balancegang med omgivelsernes krav til hurtige resultater og håndtering af forskellige interesser og dagsordener.
  Forandringer sker ikke alene, fordi ledelsen beslutter det!
  HR-Flex hjælper med at skabe forudsætningerne for de ønskede forandringer. Vi arbejder med forandringsledelse i form af kompetenceudvikling, analyser, kommunikation, lederroller, kundeorientering, kvalitetsudvikling, forretningsudvikling.”