Lean Six Sigma optimering

Få hjælp til Six Sigma projekter

Stadig flere virksomheder arbejder struktureret med procesforbedringer – både i produktion, service og administration. Lean og Six Sigma er to metoder, som sammen og hver for sig kan være med til at understøtte dette formål.
Særligt Six Sigma er internationalt anset for at skabe kvalitet i verdensklasse, hvor det handler om faste metoder, roller samt brug af data og en tæt kobling til virksomhedens strategi.

Examineret Black Belt, tilbyder jer sparring til jeres virksomhed og vi har et stort netværk af andre højt uddannede specialister på området i netværket, vi også kan trække på.