Effektsikring af kompetencer

Effektivisering af udvikling, projekter og transformation af læring

Vi tager gerne en drøftelse med dig om effektsikring og om hvordan din organisation kan få det maksimale ud af investeringen i uddannelse og kompetenceudvikling.

Interessen for effektsikring på uddannelse og kompetenceudvikling stiger og stiger. Vi oplever at flere og flere HR direktører, personalechefer, udviklingschefer og uddannelseschefer afkræves svar på spørgsmålet: Hvad er afkastet af investeringen i uddannelse og udvikling i vores organisation?

Effektmåling på uddannelse og udvikling af mennesker er svært, men stadig muligt at operationalisere. Dog giver effektsikringen, et langt større perspektiv og skaber positiv bundlinie. Vi er optaget af det sidste- nemlig at få de tillærte kompetencer i spil, i hverdagens job, hurtigst muligt. Dermed bliver den nye viden, de nye færdigheder og ændrede holdninger bragt i spil.
Dette kalder vi ”fra teori til praksis”  og skal forstås som en operationel pragmatisk del af effektsikringen.
Vi kan hjælpe dig med måling af, om din organisation opnår ændret adfærd og handling. Og endnu vigtigere kan vi sikre dig et langt højere afkast af dine investeringer i kompetenceudvikling!